Aw mama

Phuahtu: Rosangliana (Zorock)
Satu: Rosangliana (Zorock)

Aw Mama I chun leh zua ten,
 Kan hmangaihin kan duat a che
 I lo seilen hun kan nghak hlel
 Aw mama siamtu chung Pathian zarah damtein,
 I lo seilian zel a thlemtu an pung zel dawn.
 
 In veng fimkhur rawh I thatlai nite hian
 Ruihtheihthil tha lo leh thian sual lakah
 Tihbovin awm suh la, fing takin siamtu tih la
 I chun leh zua thu ang zelin
 In veng fimkhur rawh I thatlai nite hian
 Nula tha lo leh thian sual lakah,
 Tihbovin awm suh la, fing takin siamtu tih la,
 I chun leh zua thu ang zelin.
 
 
 Aw Mama I lenrual zingah,
 Tlawm ngai ber nih tum fo la,
 I zirnaah hlawhtlin tum la.
 Aw mama hrehawm hmasak la, i lo hlawhtlin hma zawng,
 Taima takin zir hram hram la, tang fan fan rawh.