Hel lai ‘D’

Phuahtu: Valzotea
Satu: Joseph Zaihmingthanga

A mi leng hei zawng zawng zingah
Nang aia hmeltha an awm lo
Ka tan par vul mai teh la
Theihchang han nive the se aw
Biahthu Di hlan ka nuam a sin
Engtin ngai ang maw

Aw a na I zun a uai chu
Tuarzo hian ka in ring silo
Hellai Di Tleitir Hmeltha

Zatlang relthang dawnlo hian in
In run sang ka lo lawi zan khan e
Tuar har mi u I awm si lo
I zun ngai a riang val te hi
Min dawn lo em ni lungrukah
A riang val chan hi