Isu nunnem, lo tawng ang che

Phuahtu: Rev.E.Rowlands
Satu:

Isu nunnem, lo tawng ang che,
I sawi tluk mawi a awm lo;
Thlamuanin i thu a khat e;
Fuihin min tichak thei fo;
Leilung awrawl zawng zawngte hi,
Tisa khawvel hipna pawh;
Nangma aw nem duhawm rikin,
Rehin an tawng thei ta lo.

Isu, ropui takin leng rawh,
I lalzia lantir ang che;
Leiin Nang a do zo thei lo,
Gehena’n tanpui mah se,
Nangma hming a zahawm em em,
Hmelma zawng zawng an relh ru;
Hlauhvin khawvel a lo nang ve,
Nangmah i lo hnaih a hnu.