Nang fak zel che

Phuahtu: C. Lalzarmawia
Satu: R. Lalramchhana

Kan zin na he lei hi zawng lungngaihna hmun mai lo ni,
Hlimni lo thleng thin mahse tah na in kan khar leh thin;
Lungngaihna leh manganna in min chimbuai lai hian in,
Tu hringnun nge maw lungawi ngai le?

Hringmi nun a thleng thin hi kan rel leh ruat a ni lo,
Jakoba Pathian ngei chu ro min rel sak tu a ni;
Kan puithiam Krista zarah a mah chu kan ta a ni,
Hmangaih tawp lo a hmangaih tu chu.

Chibai ka buk a che I hmaah ka lo kun e,
Fakna ka hlan a che ka thiamna theihna zawngin;
Lungngaihni lo thleng mahse hlim lawmna kar pawh nise, 
Nang fak zel che hi ka duhsam ber a ni.

Nang fakna hlan lo che in chibai buk lo che ila,
He thlarau rethei tak hian khawilam nge a hawi ang le?
Nang Pathian nung chu i ni, engkim chunga  rorel tu,
I hnen lo ah hian thla a muang lo.

Aw unau i dawn ngai em? hringmi kan lo pian chhan hi,
A siamtu chibai buk a ropuina tarlang a’n;
A ma tana in hlan a,a hnena in pumpek hi,
A rawng chauh bawl tur kan lo ni e.