Rilru Indona

Phuahtu: K Hminga
Satu: K Hminga

Lairilah țapin ka ngui,
Pâwn lamah derin ka nui.
Ka țâng hian i kiang a ngai ber,
Mahse, thupin ka hai der.
Nang ngaih lung hlui a lêng,
Lêng hla lo turin ka vêng,
I rûn-in a lo kâi chuan,
Châng dang a kân dawn si lo.

Nunhlui ngaih châng hian,
Nang ka thinlung hliamtu i nih hi,
Tharin a lang țhin.
Hmangaihtu che hi țhen-thudî thlung tur hian,
Enga’n nge maw min siam le?

I hlimthla thlir lova,
I hming lam lo tur hian,
Leiah hian eng dân mah
Min phuar zo a awm lo.
Ka thinlung lairil ata,
Nang la kiang thei tur khawpa,
Thiltihtheihna sâng lua,
Engmah a awm lo.

Ka nun hi indona
Tual zâwlah i chan ta-
Rilru leh thinlung indona chu.
Ka rilru hian nang nghilh zâi a rêl a.
Ka thinlung hian a hmangaih che.