Siar lalnu

Phuahtu: K Hminga
Satu: K Hminga

Aw, ka lungdumtu kei ka tan siar lalnu,
I lenna van thlirin zaiin i hming ka awi e;
Engti zai zia nge ni ka pheichheh an thang i kam em ni?
Nge, i mitmengah zawlaidi a zam zawk?

I lungdum nan hian van angel aw mawi leh,
Serafimte  rimawi pawh phut la;
Thihna thlan thim pelin ka han dil ang.

Aw, ka lungdumtu hnarna anka min hlan suh,
I tan ka tlin loh pawn buklung bumin min buk tling la;
Ka thihsen zungzamah hian i zunzam a cham luat vang em ni?
I zunah kei vala hi ka zam tak?

Aw, ka lungdumtu kei ka tan siar lalnu,
I lenna van thlirin zaiin i hming ka awi e;
I riahrun vanzawlah khian ka rimawi lo thang khawk se,
I tan zan muttuina hla lo chang se…
I zan muttui nan hla ka hlan che.