Zohnahthlak lanu

Phuahtu: Lalsangluaia Renthlei
Satu: Lalsangluaia Renthlei

Ami zaleng ten an hril lanu,
Sakhming leng tin khum, sensiari;
Kimtlang mawi hluan, bahsam leng siau,
Thangvan pawl riai ianga chhingmit mawi,
I kiangan hringnun a dam diai e

Chhemdam thli iang tawrh har i zunzam hian,
Hrualhrui iang ?angan min vuan e;
Val lungmawl lairil thawi dam thintu,
Ni rei chamin chunnu chang teh la,
Sen lai nau iang min chawi nang che.

Thlang sap pui lanu ka thlang nem le,
Thlangkawr vai lanu ka ngai bil lo;
Lianchhiari sakhmel ianga Zozam parmawite,
Zohnahthlak lanu, nang ngei ka thlang ber che.

Dawn lungruk aisamah aw lungrun,
I parmawi lawm val zawng lo hnai e;
Sumtual kaiin, duhthu leng samin,
Dawn an nuam hnun tui iang i par zu,
Sawi tam tlangrel dawn zo lo hian.

Der thiam anka biahthu zawng e,
Pawm hian i mawi ve lul lo ve;
I tawnan humsual tui ang dam se,
Mal tin chawiin kan Zoram ngeian,
Chung khuanu hualin dam reng rawh.

Thlang sap pui lanu ka thlang nem le,
Thlangkawr vai lanu ka ngai bil lo;
Lianchhiari sakhmel ianga Zozam parmawite,
Lairil lungdumtu, nang ngei ka thlang ber che.